OSP KSRG Sieniawka
Menu
O Nas
Interwencje

Statystyki zdarzeń w 2015 roku :
Ogółem: 161
Pożary: 114
Miejscowe zagrożenia: 43
Alarmy fałszywe: 4

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dnia 22.07.2011 roku

"Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) – powstał w 1995 roku. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.
W Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym funkcjonuje (stan na 31 grudnia 2009):

498 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej;

3.765 jednostek ochotniczych straży pożarnych;

5 zakładowych straży pożarnych;

2 zakładowe służby ratownicze;

12 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich i Szpital Praski;

201 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa."źródło: Wikipedia.pl